POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

  Kamoni.eu

  §1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego kamoni.eu jest Monika Skrzypińska prowadząca działalność gospodarczą jako „Kamoni Monika Skrzypińska”, ul. Kupiecka 13, 65-426 Zielona Góra, NIP: 9291073409, REGON: 081206365, BDO: 000278042.
  2. Z administratorem danych osobowych – Moniką Skrzypińską można się skontaktować:
   a) osobiście w siedzibie „Kamoni Monika Skrzypińska” ul. Kupiecka 13, 65-426 Zielona Góra
   b) telefonicznie: +48 509 404 723
   c) e-mailem: sklep@kamoni.eu

  §2

  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe zbierane są w celu niezbędnym do wykonania usługi realizacji zamówienia przez Sklep oraz przesyłania treści marketingowych („Newsletter”).
  2. Dane osobowe które są zbierane podczas realizacji zamówienia:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres do wysyłki,
   c) numer telefonu,
   d) adres e-mail,
   e) adres IP,
   f) dane od pośredników płatności bankowych,
   g) historia zamówień towaru,
  3. Dane osobowe gromadzone w celu wypełnienia obowiązków związanych ze zwrotem towaru lub ewentualnymi reklamacjami:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres zamieszkania,
   c) numer telefonu,
   d) adres e-mail,
   f) numer konta bankowego,
   g) historia zamówień towaru,
  4. Dane osobowe gromadzone w celu założenia konta klienta w sklepie:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres do wysyłki,
   c) numer telefonu,
   d) adres e-mail,
   e) adres IP,
  5. Dane osobowe zbierane podczas zapisywania się do Newsletter-a:
   a) adres e-mail,

  §3

  PODSTAWA PRAWNA

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Przekazywanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 pkt b, c d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 s. 1)
  3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zapisanych w celu realizacji zamówienia jak i rejestracji konta w Sklepie:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w tym: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki, nr telefonu, adresu e-mail, adresu ip, danych dotyczących historii zamówień oraz danych dotyczących płatności. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
  4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez akceptację poniższej klauzuli:
   „Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój, podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

  §4

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji zamówienia, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podatkowych i rachunkowych) maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do wyczerpania się terminu gwarancji na produkty.
  2. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu cofnięcia na to zgody przez osoby, których dane dotyczą.

  §5

  PRAWA KLIENTA

  1. Klient ma prawo w każdej chwili do:
   a) informacji o przetwarzanych danych
   b) poprawiania danych
   c) kopiowania swoich danych
   d) usuwania danych
   e) zastrzegania przekazywania danych innym podmiotom
  2. W przypadku chęci skorzystania z któregoś z w/w praw Klient zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem danych osobowych w sposób wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności sklepu internetowego Kamoni.eu.

  §6

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zebrane dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie w celu realizacji usług wymienionych w §. 2 ust.2, 3, 4, 5.
  2. Podmioty którym przekazywane są dane:
   a) Poczta Polska,
   b) Firmy kurierskie i brokerzy,
   c) Pośrednicy płatności bankowych,
   d) Hosting sklepu,
   f) Partnerzy analityczni i statystyczni,

  §7

  PLIKI COOKIES

  1. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
  2. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu
  3. Pliki cookies są zapisywane na komputerze Klienta i przechowują informacje na temat:
   – sesji użytkownika,
   – ostatnio oglądanych produktów,
   – oddania głosu w ankiecie.

  §8

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności sklepu internetowego Kamoni.eu wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2023 roku.
  4. Polityka prywatności zostanie opublikowana na stronie Sklepu oraz w wersji PDF dostępnej w zakładce Dokumenty pod adresem: https://kamoni.eu/dokumenty/.